Om kooperativet

Den föräldrakooperativa förskolan Glinet bildades 1989 av en grupp engagerade föräldrar. Glinet Ekonomisk Förening bildades 1992. Föreningens främsta ändamål är att erbjuda god barnomsorg för våra medlemmar.

Rektorn som är anställd av föreningen ansvarar tillsammans med övrig personal för det pedagogiska arbetet. Verksamheten ska i enlighet med våra stadgar följa Läroplanen för förskolan samt vara politiskt och religiöst obunden. Vid årstämma 2012 antogs dessutom en vision där ledorden solidaritet, miljö och jämställdhet beslutades ha central betydelse för vår verksamhet. 

Vår förening bygger uteslutande på ideellt engagemang. Som förälder och medlem har du stor möjlighet att påverka och känna dig delaktig i föreningens verksamhet. Vårt engagemang innebär god sammanhållning och trevlig gemenskap bland föräldrar och barn samt stärker vår föreningsekonomi.

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsstämma som hålls under april månad. Vid årsstämman väljs den styrelse som ska leda föreningsverksamheten under året, budget och verksamhetsplan presenteras och arbetsgrupper tillsätts. Föreningens styrelse inbjuder dessutom varje år till ett antal s.k. Öppna forum där medlemmar och styrelse gemensamt kan diskutera frågor viktiga för föreningen och verksamheten.