Om förskolan

En vanlig dag på glinet

07.00

Godmorgon Glinet! Vi tar emot barnen ute, en vuxen finns alltid för att ta emot barnen vid grinden. Det är viktigt för varje barn att känna sig välkommen genom ett tydligt mottagande, kanske vill barnet vinka till sin förälder. Här finns också tid för dig som vårdnadshavare att prata med personal om det är något särskilt som ska förmedlas om barnet eller annat.

För den som vill finns en lättare frukost att få, macka och/eller frukt serveras fram till 8.30. Barnen sitter ute vid våra bord eller på en mysig filt i trappen och äter sin macka/frukt.

09.00

Vi startar våra aktiviteter och planerade undervisning i respektive grupp, äldre barn 3–5 år och yngre barn 1–2 år. Ibland är barnen uppdelade i ännu mindre s k tvärgrupper. Detta för att kunna ge barnen utmaningar anpassade efter ålder och utvecklingsnivå.  

Våra vetgiriga och kunskapstörstiga barn arbetar utifrån våra olika fokusteman, som växlar för varje månad för att på så vis säkerställa att vi arbetar med varje del av förskolans läroplan under varje läsår. Barnens lärande och utveckling ska ske genom lek och kännas lustfyllt, roligt och spännande.

11.00

Dags för lunch! Varsågoda! Maten kommer från Incontro som serverar ekologisk och närproducerad mat. Barnen sitter åldersblandat vid bord i olika rum. Här får vi en lugn stund där vi kan samtala om vad alla barn gjort under förmiddagen. Det är en chans för varje barn att få vara i centrum. Barnen får träna på att själva prata, men också på att lyssna på sina kompisar.

Under måltiden tränar vi också bordsskick och på finmotoriken i att använda besticken. Vi avslutar måltiden tillsammans, med en eller annan rolig tackramsa, innan vi går för att tvätta av oss efter maten.

11.45

Barnens olika vilor börjar. De yngsta barnen, som behöver sova längre, sover i vagnar ute på vår altan. För barnen som behöver ligga ner och vila/sova en kortare stund har vi madrassvila, där vi lyssnar på en saga eller avslappnande musik. De äldsta barnen deltar i olika läsvilor, där böcker och berättelser av olika slag serveras hungriga och äventyrslystna öron.

När vilorna är avslutade leker barnen fri lek fram tills att det är dags för mellanmål, inne eller ute beroende på årstid och väder.

13.35 Vi äter mellanmål.

14.15 Om vi inte redan är ute går vi ut och leker på vår roliga gård fram till hemgång.

17.00 Glinet stänger, hej då och tack för idag!

Utflykter


Vi gör ofta utflykter med barnen. Vi har återkommande besök till ”hoppgropen” på Fyrishov, C-hallen. Vi går ut i Stabbyskogen, arrangerar picknicks med korvgrillning och går på upptäcktsfärd. Ett par gånger om året gör vi teaterbesök och deltar i utbildningsprogrammen för barn på Bror Hjorts Hus.

Förutom att Glinet äger en del media i förskolans ”bibliotek”, turas barnen också om att åka till stadsbiblioteket för att lämna tillbaka böcker och låna nytt. Vi gör även studiebesök på ställen som har anknytning till temat och barnens intressen.

Våra grupper

Att utmanas till nya upptäckter tycker vi är lika viktigt som att visa omsorg om varandra, oavsett ålder. Därför arbetar vi både med åldersindelade och åldersblandade grupper. 

Månar: 1-2 år

Stjärnor: 3 år

Solar: 4 år 

Raketer: 5 år

Under det sista året på Glinet träffas barnen också i vår så kallade ”Femårsklubb” med skolverksamhet.