Om förskolan

En vanlig dag på Glinet


Glinets förskola erbjuder öppettider 10 timmar/dag, beroende på barnens behov och föräldrarnas sysselsättningsgrad. På morgonen erbjuder vi en smörgås eller frukt för barn som kommer tidigt till förskolan. 

Vid 9-tiden är alla samlade på förskolan. Då har vi samlingar för de olika grupperna. 
Förmiddagarna fortsätter oftast utomhus för de yngre barnen och inomhus för de äldre barnen. Beroende på årstid, tema i verksamheten och barnens ålder har vi olika pedagogiska aktiviteter. Vi har jympa varje vecka. Temaverksamheten upptar en stor del av våra aktiviteter under året.

Lunch serveras klockan 11.00 för de mindre barnen och klockan 11.30 för de äldre barnen. 


Efter lunch är det dags att vila. Vi har både sov- och läsvilor för olika åldrar och behov.


Efter sovstund och läsvila fortsätter dagen utomhus för de äldre barnen och inomhus för de yngre barnen. Vi äter mellanmål med de yngsta barnen klockan 14 och övriga klockan 14.30. 


Efter mellanmålet går vi oftast alla ut för att leka på gården tills dagen avslutas.

Utflykter


Vi gör ofta utflykter med barnen. Vi har återkommande besök till ”hoppgropen” på Fyrishov, C-hallen. Vi går ut i Stabbyskogen, arrangerar picknicks med korvgrillning och går på upptäcktsfärd. Ett par gånger om året gör vi teaterbesök och deltar i utbildningsprogrammen för barn på Bror Hjorts Hus.

Förutom att Glinet äger en del media i förskolans ”bibliotek”, turas barnen också om att åka till stadsbiblioteket för att lämna tillbaka böcker och låna nytt. Vi gör även studiebesök på ställen som har anknytning till temat och barnens intressen.

Våra grupper

Att utmanas till nya upptäckter tycker vi är lika viktigt som att visa omsorg om varandra, oavsett ålder. Därför arbetar vi både med åldersindelade och åldersblandade grupper. 

Månar: 1-2 år

Stjärnor: 3 år

Solar: 4 år 

Raketer: 5 år

Under det sista året på Glinet träffas barnen också i vår så kallade ”Femårsklubb” med skolverksamhet.