Ställ ditt barn i kö

Platsansökan till Glinets förskola

Här kan ni som är intresserade av att ert barn ska börja på Glinets förskola anmäla intresse. Ni placeras då i kö för antagning. Det går inte att ställa sig i den kommunala kön till Glinets förskola, däremot går det stå i kommunens kö samtidigt för placering till en annan förskola. En eventuell placering via kommunens kö påverkar inte Glinets kö och vice versa. Observera även att kommunens mål att erbjuda förskoleplats inom fyra månader endast gäller genom kommunens kösystem.

Vänligen notera att Glinet är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att vårdnadshavare till barn på Glinet är aktiva i att sköta om förskolan regelbundet genom städning, gemensamma ”fixardagar” etc. För att ta del av vad som krävs av er som medlemmar läs mer under Om kooperativet / Medlemsinsats.

Uppstår konkurrens om platser som erbjuds gäller nedan urval:

1) Syskon till barn som redan har plats på Glinets förskola. Med syskon menas här samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
2) Barn folkbokförda på en adress med kortast geografiska avstånd till förskolan. Mätning sker bilvägen från Stabby backe enligt eniro.se.

För frågor gällande kö och antagning kontakta antagning@glinet.se
För frågor angående den pedagogiska verksamheten kontakta rektor kirsi@glinet.se

Du kommer få en kopia på din ansökan per e-post när den är inskickad, har du inte fått någon e-post kontrollera skräpposten.

Har ni inte fått ett platserbjudande inom en månad efter önskat startdatum har passerat kommer ni att gallras ut ur kön. Ni är självklart välkomna att göra en ny ansökan med ett nytt startdatum. Om det finns fler än en ansökan är det den senaste som gäller.

Det finns ingen separat byteskö hos oss som man kan ställa sitt barn i.

Till ansökan