Välkommen till Glinets förskola

OBS! Vi har dessvärre haft problem med vårt system.

Har ni ansökt om plats på GlinEts förskola under perioden februari 2024 och framåt? Vänligen maila antagning@glinet.se för att bekräfta att er ansökan registrerats.

Glinets förskola är en föräldradriven förskola i Luthagen, med Stabbyskogen som närmsta granne.

Glinet har engagerade pedagoger och delaktiga föräldrar som tillsammans arbetar för att skapa en trygg miljö där barnen kan få utlopp för sin nyfikenhet och lust att lära. Natur och miljö är av central betydelse vilket avspeglas i ett aktivt arbete med dessa frågor i den pedagogiska verksamheten, i de dagliga rutinerna och i valet av produkter. På Glinet är vi stolta över vår Grön Flagg-certifiering, som vi jobbar mycket kring.

Vi utgår ifrån ledorden solidaritet, miljö och jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet och ett solidariskt synsätt genomsyrar verksamheten som formas utifrån läroplanen för förskolan.


Välkommen till Glinet!