Välkommen till Glinets förskola

Glinets förskola är en föräldradriven förskola i Luthagen, med Stabbyskogen som närmsta granne.

Glinet har engagerade pedagoger och delaktiga föräldrar som tillsammans arbetar för att skapa en trygg miljö där barnen kan få utlopp för sin nyfikenhet och lust att lära. Natur och miljö är av central betydelse vilket avspeglas i ett aktivt arbete med dessa frågor i den pedagogiska verksamheten, i de dagliga rutinerna och i valet av produkter. På Glinet är vi stolta över vår Grön Flagg-certifiering, som vi jobbar mycket kring.

Vi utgår ifrån ledorden solidaritet, miljö och jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet och ett solidariskt synsätt genomsyrar verksamheten som formas utifrån läroplanen för förskolan.


Välkommen till Glinet!