Rutin beställa städ via Veterankraft

För att göra det så enkelt som möjligt för samtliga iblandade har vi gjort en liten rutin för att beställa städet av Veterankraft och vad som gäller kring detta.

1. Kontakta Veterankraft på 018-843 93 00 eller uppsala@veterankraft.se en månad innan datumet för städtillfället. Detta för att de ska säkerställa att de kan utföra städningen det önskade datumet. Mailar ni så uppge följande:

– Städ ska ske på Glinets förskola
datum när städ önskas, 
namn på beställaren, 
personnummer på beställaren
telefonnummermejladress och bostadsadress
– om ni vill ha faktura per mejl.
– Ni kan också ange i mejlet om de vill bli uppringda.

2. Meddela förskolan genom ett mail till Kirsi: kirsi@glinet.se om att ni beställt städ och vilket datum som gäller för detta så personalgruppen vet om det.

3. Kostnad och faktura: ca 1400 kr per vardagskväll (16.00-19.00). Kostnaden beror på tiden för städ (kvällstid) samt att det inte går att dra RUT på tjänsten då den inte utförs i eget hem. Beställande familjer blir kunder i Veterankrafts system och fakturan skickas direkt till aktuell familj, trots att städningen utförs på Glinet.

4. Den beställande familjen är ytterst ansvarig för att städningen utförs. Det innebär att vid ev. frånvaro av Veterankrafts personal, om de t ex inte kan få fram en vikarie på kort varsel, behöver beställande familj se till att städningen utförs. Ingen annan leverantör är i dagsläget OK att ta in.